SENNELS RUSTFRI & ALUMINIUM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jul. 2008
 • CVR 31598508

Virksomheden SENNELS RUSTFRI & ALUMINIUM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nørresundby. De blev etableret i 1. juli 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.391 DKK, mens den i 2021 var på -7.682 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 35.058 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

-73%

Egenkapital

2.664’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

-103%

Årets resultat

202235.058 DKK
2021130.373 DKK
2020365.201 DKK
2019964.877 DKK
2018375.572 DKK
2017455.652 DKK
2016168.193 DKK
2015-31.129 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012275.078 DKK

Likviditetsgrad

50.808 %

+18%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.669’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-139%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.282’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  -
  -
  -
  62’
  -252’
  -
  -190’
  -5’
  -
  -5’
  -40’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  387’
  387’
  -
  -
  -
  150’
  79’
  2.282’
  2.669’
  125’
  2.097’
  118’
  -
  2.664’
  -
  2.664’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  2.669’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SENNELS RUSTFRI & ALUMINIUM HOLDING ApS 01.07.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Lindholm Brygge 15 · DK-9400 Nørresundby 08.01.2024
Carl Klitgaards Vej 41 · DK-9400 Nørresundby 10.04.2019 07.01.2024
Gadegårdsparken 12 · DK-7700 Thisted 08.07.2008 09.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 01.07.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-02-10 10.02.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.07.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 10.02.2014

Direktører

Navn Fra Til
Jim Hove Jakobsen 01.07.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jim Hove Jakobsen 01.07.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SENNELS RUSTFRI & ALUMINIUM HOLDING ApS

Lindholm Brygge 15
9400 Nørresundby

CVR

31598508

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. juli 2008

P-nummer

1014567905

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-