jese invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jun. 2008
 • CVR 31597048

Virksomheden jese invest ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i København V. De blev etableret i 25. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -6.035 DKK, mens den i 2022 var på -5.493 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.035 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+28%

Egenkapital

209’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+28%

Årets resultat

2023-6.035 DKK
2022-8.332 DKK
2021-10.262 DKK
2020-7.973 DKK
2019-4.151 DKK
2018-3.742 DKK
2017-12.525 DKK
2016631.721 DKK
2015547.838 DKK
2014617.801 DKK
2013602.652 DKK
2012806.608 DKK

Likviditetsgrad

5.700 %

+712%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-65%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

213’ DKK

-33%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

213’ DKK

-33%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  213’
  213’
  213’
  125’
  23’
  61’
  -
  209’
  -
  209’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  4’
  213’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
jese invest ApS 24.05.2017
JENNY SECHER ApS 25.06.2008 23.05.2017

Adresse

Adresse Fra Til
Åboulevard 9 · DK-1635 København V 31.03.2011
Ingerslevs Boulevard 22 · DK-8000 Aarhus C 25.06.2008 30.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 24.05.2017
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 14.08.2008 23.05.2017
999999 Uoplyst 25.06.2008 13.08.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-24 24.05.2017
2011-03-07 07.03.2011 23.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 07.03.2011

Direktører

Navn Fra Til
Jenny Secher 25.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jenny Secher 25.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

jese invest ApS

Åboulevard 9
1635 København V

CVR

31597048

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. juni 2008

P-nummer

1014565759

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jese@jsecher.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investeringsaktivitet og formuepleje.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-