KEBLOH ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jun. 2008
 • CVR 31588081

Virksomheden KEBLOH ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Vedbæk. De blev etableret i 29. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 513.521 DKK, mens den i 2021 var på 443.933 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -104.710 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-105’ DKK

-117%

Egenkapital

2.829’ DKK

-4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-139’ DKK

-117%

Årets resultat

2022-104.710 DKK
2021616.823 DKK
2020216.433 DKK
2019185.087 DKK
201877.439 DKK
201733.949 DKK
201625.174 DKK
2015112.673 DKK
201422.773 DKK
201376.077 DKK
2012248.440 DKK

Likviditetsgrad

81 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

9 %

+16%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

50 %

-4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5.666’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

514’ DKK

+16%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2.291’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  514’
  -
  -
  -
  514’
  23’
  -675’
  -
  -652’
  -139’
  -
  -139’
  -34’
  -105’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.375’
  -
  -
  -
  -
  3.375’
  -
  -
  7’
  -
  468’
  2.291’
  5.666’
  125’
  2.704’
  -
  -
  2.829’
  -
  2.829’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  22’
  -
  2.838’
  5.666’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KEBLOH ApS 19.12.2012
KARSTEN HOLBEK BUSINESS ADVISER ApS 29.06.2008 18.12.2012

Adresse

Adresse Fra Til
Lindevangsvej 6 · DK-2950 Vedbæk 29.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.07.2008
999999 Uoplyst 29.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2012-12-19 19.12.2012

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 19.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Holbek 29.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Holbek 28.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KEBLOH ApS

Lindevangsvej 6
2950 Vedbæk

CVR

31588081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. juni 2008

P-nummer

1014550832

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • KARSTEN HOLBEK BUSINESS ADVISER ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

karsten@holbek.de

Telefon

35126616

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er udførelse af rådgivning samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed. Endvidere investeringsaktivitet, herunder i fast ejendom"

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-