KAISER EYEWEAR & ACCESSORIES ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 30. jun. 2008
 • CVR 31584396

Virksomheden KAISER EYEWEAR & ACCESSORIES ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 30. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -23.902 DKK, mens den i 2022 var på -22.643 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -33.333 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-33’ DKK

-23%

Egenkapital

-408’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-33’ DKK

-23%

Årets resultat

2023-33.333 DKK
2022-27.184 DKK
2021-23.001 DKK
2020-225.482 DKK
2019-30.827 DKK
2018-25.131 DKK
2017-22.348 DKK
2016-44.038 DKK
2015-59.708 DKK
2014-59.711 DKK
2013-33.858 DKK
2012-4.800 DKK

Likviditetsgrad

1 %

-52%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-3.459 %

-32%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

12’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-6%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

-48%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -9’
  -
  -9’
  -33’
  -
  -33’
  -
  -33’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  9’
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  12’
  125’
  -533’
  -
  -
  -408’
  -
  -408’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  87’
  -
  -
  80’
  420’
  12’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KAISER EYEWEAR & ACCESSORIES ApS 02.09.2008
KAISER EYEWEARE & ACCESSORIES ApS 27.08.2008 01.09.2008
KAISER EYEWARE & ACCESSORIES ApS 30.06.2008 26.08.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Strynøgade 2 · DK-2100 København Ø 30.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-09 09.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 30.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 09.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Anne Marie Hartmann 30.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Marie Hartmann 30.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KAISER EYEWEAR & ACCESSORIES ApS

Strynøgade 2
2100 København Ø

CVR

31584396

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

30. juni 2008

P-nummer

1014545766

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464800
Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

annemarie@datashopper.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel samt hvad der efter direktionens skøn er foreneligt hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-