A TEAM VIKARSERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31580625

Virksomheden A TEAM VIKARSERVICE ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 167.585 DKK, mens den i 2021 var på 76.854 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -52.310 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-52’ DKK

-182%

Egenkapital

1.638’ DKK

-3%

Omsætning

-

Resultat før skat

-51’ DKK

-152%

Årets resultat

2022-52.310 DKK
202163.502 DKK
20203.893 DKK
201917.690 DKK
201832.610 DKK
201797.745 DKK
2016-37.076 DKK
20152.820 DKK
201414.506 DKK
2013161.220 DKK
2012491.602 DKK

Likviditetsgrad

214 %

+376%
God

Afkastningsgrad

2 %

+23%
Svag

Soliditetsgrad

74 %

+11%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.226’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

168’ DKK

+118%

Gældsforpligtelser

588’ DKK

-32%

Tilgodehavende

451’ DKK

+126%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  168’
  -
  -43’
  -
  36’
  -
  -
  -
  -
  -51’
  -
  -51’
  -
  -52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.775’
  -
  -
  -
  -
  1.775’
  -
  100’
  -
  72’
  164’
  451’
  2.226’
  125’
  1.395’
  118’
  -
  1.638’
  -
  1.638’
  -
  -
  398’
  -
  -
  -
  377’
  -
  -
  -
  -
  25’
  165’
  211’
  2.226’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A TEAM VIKARSERVICE ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Mårvej 27 · DK-8722 Hedensted 02.07.2017
Skovbrynet 45 · DK-8722 Hedensted 26.06.2008 01.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 31.08.2023
782000 Vikarbureauer 01.07.2008 30.08.2023
999999 Uoplyst 26.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-06 06.07.2016
2008-06-26 26.06.2008 05.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 26.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Velalagan Thambirajah 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Velalagan Thambirajah 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A TEAM VIKARSERVICE ApS

Mårvej 27
8722 Hedensted

CVR

31580625

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014539669

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rengøringsfirma, vikarbureau, investering i fast ejendom og andre dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-