A TEAM VIKARSERVICE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31580625

Virksomheden A TEAM VIKARSERVICE ApS befinder sig i branchen "Vikarbureauer" og har adresse i Hedensted. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 76.854 DKK, mens den i 2020 var på 10.059 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 63.502 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

64’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.691’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

98’ DKK

+461%

Årets resultat

202163.502 DKK
20203.893 DKK
201917.690 DKK
201832.610 DKK
201797.745 DKK
2016-37.076 DKK
20152.820 DKK
201414.506 DKK
2013161.220 DKK
2012491.602 DKK

Likviditetsgrad

45 %

-63%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+202%
Svag

Soliditetsgrad

66 %

-10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.552’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

77’ DKK

+664%

Gældsforpligtelser

861’ DKK

+26%

Tilgodehavende

200’ DKK

-32%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  77’
  -
  -43’
  -
  34’
  92’
  -28’
  -
  64’
  98’
  -
  98’
  -34’
  64’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  1.818’
  -
  1.818’
  -
  -
  -
  534’
  2.352’
  -
  100’
  -
  48’
  52’
  200’
  2.552’
  125’
  1.566’
  -
  -
  1.691’
  -
  1.691’
  -
  -
  417’
  -
  -
  -
  417’
  -
  -
  -
  34’
  -
  317’
  444’
  2.552’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A TEAM VIKARSERVICE ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Mårvej 27 · DK-8722 Hedensted 02.07.2017
Skovbrynet 45 · DK-8722 Hedensted 26.06.2008 01.07.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
782000 Vikarbureauer 01.07.2008
999999 Uoplyst 26.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-07-06 06.07.2016
2008-06-26 26.06.2008 05.07.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 26.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Velalagan Thambirajah 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Velalagan Thambirajah 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A TEAM VIKARSERVICE ApS

Mårvej 27
8722 Hedensted

CVR

31580625

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014539669

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

782000
Vikarbureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive rengøringsfirma, vikarbureau, investering i fast ejendom og andre dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-