MUKYL HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. jun. 2008
 • CVR 31578590

Virksomheden MUKYL HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Solrød Strand. De blev etableret i 23. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -131.971 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-132’ DKK

-215%

Egenkapital

1.043’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-149’ DKK

-199%

Årets resultat

2022-131.971 DKK
2021114.844 DKK
2020-7.673 DKK
2019-7.388 DKK
2018-52.018 DKK
201756.086 DKK
2016-48.354 DKK
2015131.938 DKK
201440.849 DKK
201334.020 DKK
201281.186 DKK

Likviditetsgrad

174 %

-20%
God

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.477’ DKK

-14%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

753’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -151’
  -
  -149’
  -149’
  -
  -149’
  -17’
  -132’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  724’
  -
  -
  724’
  724’
  -
  -
  -
  -
  422’
  753’
  1.477’
  125’
  109’
  114’
  -
  1.043’
  -
  1.043’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  424’
  -
  -
  -
  10’
  -
  434’
  1.477’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MUKYL HOLDING ApS 23.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Grænsevej 48A · DK-2680 Solrød Strand 23.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 23.06.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-23 23.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 23.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 23.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Michael Kleven 23.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Kleven 23.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MUKYL HOLDING ApS

Østre Grænsevej 48
2680 Solrød Strand

CVR

31578590

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. juni 2008

P-nummer

1014537224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller