BUGGES BIL -OG TRAILERUDLEJNING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31578280

Virksomheden BUGGES BIL -OG TRAILERUDLEJNING ApS befinder sig i branchen "Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer" og har adresse i Aalborg SØ. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 2.023.247 DKK, mens den i 2022 var på 1.892.676 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 380.389 DKK.

Medarbejderstaben består af 2 personer, hvor direktionen bl.a. består af Bo Dollerup Mikkelsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

380’ DKK

+161%

Egenkapital

4.964’ DKK

-2%

Omsætning

-

Resultat før skat

490’ DKK

+162%

Årets resultat

2023380.389 DKK
2022145.520 DKK
2021379.174 DKK
2020371.163 DKK
2019580.949 DKK
2018574.674 DKK
2017689.221 DKK
2016188.003 DKK
2015674.179 DKK
2014586.636 DKK
2013211.649 DKK
2012562.531 DKK

Likviditetsgrad

159 %

-11%
God

Afkastningsgrad

6 %

+131%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

8.212’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

2.023’ DKK

+7%

Gældsforpligtelser

2.948’ DKK

+8%

Tilgodehavende

2.129’ DKK

+17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  2.023’
  -1.149’
  -349’
  -
  525’
  2’
  -36’
  -
  -35’
  490’
  -
  490’
  -110’
  380’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  639’
  -
  6.084’
  -
  -
  -
  -
  6.084’
  1.532’
  115’
  -
  0
  420’
  2.129’
  8.212’
  125’
  4.839’
  -
  -
  4.964’
  -
  4.964’
  300’
  300’
  1.606’
  -
  -
  -
  1.606’
  718’
  101’
  -
  -
  281’
  149’
  1.342’
  8.212’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BUGGES BIL -OG TRAILERUDLEJNING ApS 26.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Gugvej 189 · DK-9210 Aalborg SØ 11.02.2022
Gugvej 189 · DK-9210 Aalborg SØ 25.01.2021 10.02.2022
Gugvej 189 · DK-9210 Aalborg SØ 18.11.2020 24.01.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 01.07.2008
999999 Uoplyst 26.06.2008 30.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-11-24 24.11.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktørerne i forening. 24.11.2010

Direktører

Navn Fra Til
Bo Dollerup Mikkelsen 24.11.2010
Steen Dollerup Mikkelsen 24.11.2010
Erich Steen Mikkelsen 26.06.2008 24.11.2010

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Dollerup Mikkelsen 16.06.2015
Bo Dollerup Mikkelsen 16.06.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BUGGES BIL -OG TRAILERUDLEJNING ApS

Gugvej 189
9210 Aalborg SØ

CVR

31578280

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014536767

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

771100
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er forretningsvirksomhed, herunder udlejning af biler og trailere samt trailersalg, investering og dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktørerne i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

2

Reklamebeskyttelse

Nej