Soltoften 32 HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jun. 2008
 • CVR 31577896

Virksomheden Soltoften 32 HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredericia. De blev etableret i 26. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -17.436 DKK, mens den i 2022 var på -13.124 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 14.845 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

15’ DKK

+115%

Egenkapital

558’ DKK

-27%

Omsætning

-

Resultat før skat

19’ DKK

+115%

Årets resultat

202314.845 DKK
2022-100.184 DKK
202159.791 DKK
202016.570 DKK
201965.773 DKK
2018-44.995 DKK
2017-51.647 DKK
2016-154.390 DKK
201547.198 DKK
2014-45.420 DKK
2013132.651 DKK
2012494.304 DKK

Likviditetsgrad

5.679 %

-38%
God

Afkastningsgrad

-3 %

-81%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

568’ DKK

-27%

Bruttofortjeneste

-17’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

568’ DKK

-27%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -17’
  -
  -
  -
  -17’
  36’
  0
  -
  36’
  19’
  -
  19’
  -4’
  15’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  282’
  568’
  568’
  125’
  364’
  69’
  -
  558’
  -
  558’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  568’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Soltoften 32 HOLDING ApS 11.05.2016
PL ELECTRIC HOLDING ApS 26.06.2008 10.05.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Soltoften 32 · DK-7000 Fredericia 26.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 26.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-05-11 11.05.2016
2008-06-26 26.06.2008 10.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 26.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 26.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Peter Kingo Søgaard Larsen 26.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Kingo Søgaard Larsen 26.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Soltoften 32 HOLDING ApS

Soltoften 32
7000 Fredericia

CVR

31577896

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. juni 2008

P-nummer

1014536074

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber og andre formål i tilknytning hertil, herunder investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-