DAN NYBO HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jun. 2008
 • CVR 31497078

Virksomheden DAN NYBO HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Boeslunde. De blev etableret i 18. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.000 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 782.446 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

782’ DKK

+291%

Egenkapital

1.645’ DKK

+91%

Omsætning

-

Resultat før skat

781’ DKK

+292%

Årets resultat

2022782.446 DKK
2021200.307 DKK
2020234.486 DKK
201984.806 DKK
201847.320 DKK
201778.148 DKK
2016-57.025 DKK
2015119.266 DKK
2014-463.164 DKK
2013-36.465 DKK
2012-77.798 DKK

Likviditetsgrad

72 %

-4%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+43%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

81 %

+8%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.033’ DKK

+76%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

279’ DKK

+29%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -32’
  818’
  786’
  781’
  -
  781’
  -1’
  782’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.754’
  -
  -
  1.754’
  1.754’
  -
  -
  43’
  -
  -
  279’
  2.033’
  125’
  -52’
  -
  -
  1.645’
  -
  1.645’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  106’
  388’
  2.033’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAN NYBO HOLDING ApS 18.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Erdrupvej 18 · DK-4242 Boeslunde 18.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 05.10.2008
999999 Uoplyst 18.06.2008 04.10.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-06-19 19.06.2015
2008-06-18 18.06.2008 18.06.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 18.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Dan Nybo Hansen 18.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Nybo Hansen 18.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAN NYBO HOLDING ApS

Erdrupvej 18
4242 Boeslunde

CVR

31497078

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. juni 2008

P-nummer

1014510830

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investerings-, finansierings- og udlejningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-