SØREN LINAA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jun. 2008
 • CVR 31494060

Virksomheden SØREN LINAA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Risskov. De blev etableret i 15. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -2.688 DKK, mens den i 2022 var på -2.704 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 53.388 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

53’ DKK

+234%

Egenkapital

191’ DKK

+39%

Omsætning

-

Resultat før skat

53’ DKK

+234%

Årets resultat

202353.388 DKK
2022-39.941 DKK
2021523 DKK
202038.451 DKK
201950.890 DKK
201825.494 DKK
201795.343 DKK
201630.224 DKK
201569.212 DKK
2014107.691 DKK
201373.701 DKK
201242.978 DKK

Likviditetsgrad

1.728 %

-34%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+29%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

198’ DKK

+40%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+1%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

121’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  13’
  0
  -
  12’
  53’
  -
  53’
  -
  53’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  77’
  77’
  -
  -
  -
  -
  0
  121’
  198’
  125’
  66’
  -
  -
  191’
  -
  191’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  198’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØREN LINAA HOLDING ApS 15.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Korshøjen 21 · DK-8240 Risskov 07.01.2015
Ryhavevej 1B · DK-8210 Aarhus V 27.01.2011 06.01.2015
Ålborggade 15 · DK-8000 Aarhus C 15.06.2008 26.01.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 15.06.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-15 15.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 15.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Søren Linaa 15.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Linaa 15.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØREN LINAA HOLDING ApS

Korshøjen 21
8240 Risskov

CVR

31494060

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. juni 2008

P-nummer

1014507759

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at varetage den nye aktivitet at eje datterselskaber og foretage investering i øvrigt.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-