AASE SCHMIDT HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jun. 2008
 • CVR 31493072

Virksomheden AASE SCHMIDT HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Esbjerg. De blev etableret i 12. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 7.359 DKK, mens den i 2022 var på -960 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 373.568 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

374’ DKK

-12%

Egenkapital

1.408’ DKK

+22%

Omsætning

-

Resultat før skat

372’ DKK

-12%

Årets resultat

2023373.568 DKK
2022422.132 DKK
2021527.092 DKK
2020304.859 DKK
2019210.731 DKK
2018-143.457 DKK
201764.350 DKK
201666.044 DKK
2015138.812 DKK
2014-13.032 DKK
201356.950 DKK
201262.493 DKK

Likviditetsgrad

159 %

+27%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

64 %

+10%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.192’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+867%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.248’ DKK

+22%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  0
  -17’
  382’
  365’
  372’
  -
  372’
  -1’
  374’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  253’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  751’
  1.248’
  2.192’
  125’
  1.158’
  122’
  -
  1.408’
  -
  1.408’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  659’
  -
  -
  -
  -
  5’
  784’
  2.192’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AASE SCHMIDT HOLDING ApS 12.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Frodesgade 109 · DK-6700 Esbjerg 12.06.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 12.06.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-06-12 12.06.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 12.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af een direktør. 12.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Aase Bigum Schmidt 12.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Aase Bigum Schmidt 12.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AASE SCHMIDT HOLDING ApS

Frodesgade 109
6700 Esbjerg

CVR

31493072

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. juni 2008

P-nummer

1014505667

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter og aktier i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomehd efter direktionens nærmere skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af een direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-