MØLLER-HOLST HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jun. 2008
 • CVR 31488966

Virksomheden MØLLER-HOLST HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 11. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.876 DKK, mens den i 2022 var på -4.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 91.609 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

92’ DKK

+497%

Egenkapital

-443’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

92’ DKK

+497%

Årets resultat

202391.609 DKK
202215.334 DKK
2021-1.458.051 DKK
2020615.784 DKK
2019479.215 DKK
2018-257.406 DKK
2017-157.117 DKK
201695.703 DKK
2015-2.560 DKK
2014903 DKK
2013-168.965 DKK
2012649.257 DKK

Likviditetsgrad

0 %

+155%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-162 %

+50%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

274’ DKK

+65%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

717’ DKK

+2%

Tilgodehavende

0 DKK

+162%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  -
  -11’
  92’
  -
  92’
  -
  92’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  274’
  274’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  274’
  125’
  -568’
  -
  -
  -443’
  -
  -443’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  135’
  -
  -
  -
  -
  5’
  5’
  582’
  274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MØLLER-HOLST HOLDING ApS 11.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Buen 4 · DK-2000 Frederiksberg 14.09.2015
Rosenvængets Allé 8 · DK-2100 København Ø 25.02.2011 13.09.2015
Sofievej 5 · DK-2900 Hellerup 17.02.2010 24.02.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 04.10.2015
999999 Uoplyst 11.06.2008 03.10.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-02-17 17.02.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør. 17.02.2010

Direktører

Navn Fra Til
Christian Møller-Holst 11.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Møller-Holst 11.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MØLLER-HOLST HOLDING ApS

Buen 4
2000 Frederiksberg

CVR

31488966

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. juni 2008

P-nummer

1014491054

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-