RJ EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2008
 • CVR 31488664

Virksomheden RJ EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Sakskøbing. De blev etableret i 21. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 274.436 DKK, mens den i 2021 var på 363.609 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 190.445 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

190’ DKK

-25%

Egenkapital

1.730’ DKK

+12%

Omsætning

-

Resultat før skat

246’ DKK

-24%

Årets resultat

2022190.445 DKK
2021254.512 DKK
2020128.150 DKK
2019-337.470 DKK
201898.032 DKK
2017153.563 DKK
2016122.612 DKK
2015139.307 DKK
2014195.633 DKK
2013242.598 DKK
2012199.152 DKK

Likviditetsgrad

617 %

+796%
God

Afkastningsgrad

7 %

-24%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

48 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.599’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

274’ DKK

-25%

Gældsforpligtelser

1.482’ DKK

-16%

Tilgodehavende

288’ DKK

-21%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  274’
  -
  -15’
  -
  259’
  -
  -
  -
  -
  246’
  -
  246’
  -56’
  190’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  3.312’
  -
  -
  -
  -
  3.312’
  -
  -
  -
  213’
  75’
  288’
  3.599’
  125’
  514’
  -
  -
  1.730’
  -
  1.730’
  388’
  388’
  -
  -
  -
  -
  1.435’
  -
  -
  -
  -
  -
  34’
  47’
  3.599’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RJ EJENDOMME ApS 21.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Rådhusgade 4A · DK-4990 Sakskøbing 03.11.2009
Rådhusgade 4 · DK-4990 Sakskøbing 06.12.2008 02.11.2009
Skelstrupvej 70 · DK-4930 Maribo 21.05.2008 05.12.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 28.07.2022
411000 Gennemførelse af byggeprojekter 01.10.2008 27.07.2022
999999 Uoplyst 21.05.2008 30.09.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-12-06 06.12.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 06.12.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Gunnar Jensen 21.05.2008
Rita Jensen 21.05.2008 18.06.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Gunnar Jensen 21.05.2008
Rita Jensen 21.05.2008 19.06.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RJ EJENDOMME ApS

Rådhusgade 4
4990 Sakskøbing

CVR

31488664

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2008

P-nummer

1014490716

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

20236019

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive udlejning, samt køb og salg af fast ejendom samt andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-