ZYMPRO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jun. 2008
 • CVR 31484030

Virksomheden ZYMPRO ApS befinder sig i branchen "Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik" og har adresse i Jyllinge. De blev etableret i 6. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.327.110 DKK, mens den i 2022 var på 1.396.994 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -127.341 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Ole Steen Bækgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-127’ DKK

-350%

Egenkapital

114’ DKK

-53%

Omsætning

-

Resultat før skat

-162’ DKK

-348%

Årets resultat

2023-127.341 DKK
202250.950 DKK
2021184.961 DKK
2020-84.106 DKK
201991.558 DKK
201878.294 DKK
201796.429 DKK
201697.340 DKK
2015-88.044 DKK
2014209.641 DKK
2013-53.840 DKK
2012-9.169 DKK

Likviditetsgrad

137 %

-4%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-35 %

-537%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

27 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

419’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

1.327’ DKK

-5%

Gældsforpligtelser

305’ DKK

-51%

Tilgodehavende

419’ DKK

-18%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.327’
  -1.369’
  -104’
  -
  -146’
  -
  -16’
  -
  -16’
  -162’
  -
  -162’
  -34’
  -127’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  121’
  -
  -
  176’
  419’
  419’
  80’
  34’
  -
  -
  114’
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  -
  18’
  -
  305’
  419’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ZYMPRO ApS 26.09.2011
FAMILIEN BÆKGAARD HOLDING ApS 06.06.2008 25.09.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Rugvej 24 · DK-4040 Jyllinge 26.09.2011
Egernleddet 42 · DK-3660 Stenløse 06.06.2008 25.09.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 01.09.2011
999999 Uoplyst 06.06.2008 31.08.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-04-03 03.04.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 26.09.2011
125.000 DKK 06.06.2008 25.09.2011

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.04.2014

Direktører

Navn Fra Til
Ole Steen Bækgaard 06.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Gitte Ørskov Bækgaard 01.06.2021
Ole Steen Bækgaard 26.09.2011
Ole Steen Bækgaard 26.09.2011 31.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ZYMPRO ApS

Rugvej 24
4040 Jyllinge

CVR

31484030

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juni 2008

P-nummer

1014479151

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711220
Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabet formål er at fungere som rådgivnings-, ingeniør- og konsulentvirksomhed, og dermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-