SSE Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 9. jun. 2008
 • CVR 31483948

Virksomheden SSE Holding ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Køge. De blev etableret i 9. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.513 DKK, mens den i 2021 var på -3.120 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -47.794 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-48’ DKK

-223%

Egenkapital

338’ DKK

-24%

Omsætning

-

Resultat før skat

-48’ DKK

-223%

Årets resultat

2022-47.794 DKK
202138.905 DKK
2020-3.935 DKK
2019-40.790 DKK
2018-26.077 DKK
201740.526 DKK
2016-173.063 DKK
201560.944 DKK
201424.392 DKK
201355.418 DKK
2012170.446 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-1 %

-48%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

338’ DKK

-24%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

338’ DKK

-24%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  27’
  -71’
  -
  -44’
  -48’
  -
  -48’
  -
  -48’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  338’
  338’
  125’
  213’
  -
  -
  338’
  -
  338’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  338’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SSE Holding ApS 20.05.2019
AUTO-CARE SJÆLLAND ApS 09.06.2008 19.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Zoffmannsvej 62 · DK-4600 Køge 26.02.2019
Marie Toftsvej 20 · DK-4600 Køge 13.01.2018 25.02.2019
Ølbyvej 152 · DK-4600 Køge 11.01.2010 12.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 09.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-21 21.02.2021
2019-05-20 20.05.2019 20.02.2021
2012-12-12 12.12.2012 19.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 09.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.12.2012

Direktører

Navn Fra Til
Steen Overballe 09.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steen Overballe 09.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SSE Holding ApS

Zoffmannsvej 62
4600 Køge

CVR

31483948

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

9. juni 2008

P-nummer

1014478872

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

21568236

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive autohandel, køb og salg af ejendomme samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-