SØNDERMAND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 6. jun. 2008
 • CVR 31481651

Virksomheden SØNDERMAND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Nykøbing F. De blev etableret i 6. juni 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 140.582 DKK, mens den i 2022 var på 77.297 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 28.811 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

29’ DKK

-53%

Egenkapital

1.796’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

-65%

Årets resultat

202328.811 DKK
202260.675 DKK
2021-612.577 DKK
2020400.049 DKK
2019252.454 DKK
2018212.657 DKK
201737.237 DKK
201684.647 DKK
201571.304 DKK
2014279.080 DKK
2013-411.757 DKK
201246.232 DKK

Likviditetsgrad

17 %

+59%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+159%
Svag

Soliditetsgrad

39 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.565’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

141’ DKK

+82%

Gældsforpligtelser

2.770’ DKK

+2%

Tilgodehavende

237’ DKK

+56%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  141’
  -
  -39’
  -
  101’
  -
  -
  23’
  23’
  29’
  -
  29’
  0
  29’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.456’
  873’
  -
  -
  873’
  4.329’
  -
  -
  -
  176’
  25’
  237’
  4.565’
  125’
  1.671’
  -
  -
  1.796’
  -
  1.796’
  -
  -
  1.395’
  -
  -
  -
  1.414’
  1.215’
  -
  -
  -
  54’
  1’
  1.356’
  4.565’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SØNDERMAND HOLDING ApS 06.06.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Østre Alle 11 · DK-4800 Nykøbing F 17.02.2016
Havneholmen 30 · DK-1561 København V 15.04.2015 16.02.2016
Orebyvej 113 · DK-4990 Sakskøbing 06.06.2008 14.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.05.2017
999999 Uoplyst 06.06.2008 13.05.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-05-14 14.05.2017
2008-06-06 06.06.2008 13.05.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 06.06.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 06.06.2008

Direktører

Navn Fra Til
Morten Søndermand 06.06.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Søndermand 06.06.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SØNDERMAND HOLDING ApS

Østre Alle 11
4800 Nykøbing F

CVR

31481651

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

6. juni 2008

P-nummer

1014473641

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed som holdingselskab for datterselskaber, investering af opsparet kapital samt andet efter direktionens skøn dermed forbundne aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej