SD HOLDING 2008 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. maj 2008
 • CVR 31475023

Virksomheden SD HOLDING 2008 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Køge. De blev etableret i 22. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.518 DKK, mens den i 2022 var på -1.200 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -42.361 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-42’ DKK

-241%

Egenkapital

445’ DKK

-9%

Omsætning

-

Resultat før skat

-49’ DKK

-197%

Årets resultat

2023-42.361 DKK
2022-12.410 DKK
202135.352 DKK
20208.945 DKK
2019102.759 DKK
201889.212 DKK
201718.128 DKK
2016130.016 DKK
2015-6.838 DKK
2014-33.549 DKK
20136.677 DKK
201232.346 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-0 %

-118%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

28 %

-32%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.594’ DKK

+35%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

-193%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

983’ DKK

+79%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -30’
  -15’
  -46’
  -49’
  -
  -49’
  -7’
  -42’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  610’
  -
  -
  -
  610’
  -
  -
  -
  -
  16’
  983’
  1.594’
  125’
  -104’
  -
  -
  445’
  -
  445’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  694’
  -
  -
  -
  -
  439’
  -
  1.594’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SD HOLDING 2008 ApS 22.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 2B · DK-4600 Køge 13.11.2018
Strandvejen 2B · DK-4600 Køge 22.05.2008 12.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 22.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-24 24.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 24.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Søren Dam 22.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Dam 22.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SD HOLDING 2008 ApS

Strandvejen 2
4600 Køge

CVR

31475023

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2008

P-nummer

1014454795

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

sd@combiplus.dk

Telefon

21450437

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være et holdingselskab, som ejer anparter eller aktier i virksomheder som driver handel og service, eller aktiviteter som knytter sig hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-