MIKKEL VILSEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. maj 2008
 • CVR 31473500

Virksomheden MIKKEL VILSEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hjørring. De blev etableret i 20. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 179.724 DKK, mens den i 2021 var på 176.007 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 551.912 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

552’ DKK

+471%

Egenkapital

2.118’ DKK

+26%

Omsætning

-

Resultat før skat

592’ DKK

+301%

Årets resultat

2022551.912 DKK
202196.733 DKK
202090.607 DKK
201927.685 DKK
2018-12.319 DKK
2017-18.124 DKK
2016-34.665 DKK
2015-173.041 DKK
20140 DKK
2013-398.707 DKK
2012126.870 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

6 %

+2%
Svag

Soliditetsgrad

82 %

+25%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.598’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

180’ DKK

+2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  180’
  -
  -28’
  -
  152’
  1’
  -11’
  -
  -10’
  592’
  -
  592’
  -40’
  552’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  2.242’
  36’
  -
  -
  66’
  2.308’
  -
  12’
  -
  -
  79’
  -
  2.598’
  125’
  1.875’
  118’
  -
  2.118’
  -
  2.118’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  6’
  -
  480’
  2.598’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MIKKEL VILSEN HOLDING ApS 20.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Bistrupvej 33B · DK-9800 Hjørring 29.04.2019
Toftholmvej 36 · DK-9690 Fjerritslev 20.05.2008 28.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 20.05.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-01-31 31.01.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 20.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 31.01.2014

Direktører

Navn Fra Til
Mikkel Grønning Vilsen 20.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mikkel Grønning Vilsen 20.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MIKKEL VILSEN HOLDING ApS

Bistrupvej 33
9800 Hjørring

CVR

31473500

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. maj 2008

P-nummer

1014451435

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Mv@mikkelvilsen.dk

Telefon

23803060

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt anden investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-