JENS JOCHUMSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2008
 • CVR 31472601

Virksomheden JENS JOCHUMSEN ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Toreby L. De blev etableret i 21. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -12.958 DKK, mens den i 2021 var på -7.581 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 287.305 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

287’ DKK

+230%

Egenkapital

766’ DKK

+60%

Omsætning

-

Resultat før skat

272’ DKK

+333%

Årets resultat

2022287.305 DKK
202187.034 DKK
2020119.396 DKK
2019155.529 DKK
201861.683 DKK
2017151.364 DKK
201696.433 DKK
2015296.692 DKK
20140 DKK
20130 DKK
2012-16.474 DKK

Likviditetsgrad

21 %

+275%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

64 %

+22%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.191’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-13’ DKK

-71%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

89’ DKK

+270%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -13’
  -
  -22’
  -
  -22’
  272’
  -
  272’
  -15’
  287’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.082’
  -
  -
  1.102’
  1.102’
  -
  -
  -
  -
  0
  89’
  1.191’
  125’
  112’
  -
  -
  766’
  -
  766’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  324’
  -
  -
  -
  10’
  -
  425’
  1.191’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JENS JOCHUMSEN ApS 21.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Guldborgvej 11 · DK-4891 Toreby L 21.05.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 03.06.2008
999999 Uoplyst 21.05.2008 02.06.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-21 21.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 21.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene 21.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jens Poul Jochumsen 21.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Poul Jochumsen 21.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JENS JOCHUMSEN ApS

Guldborgvej 11
4891 Toreby L

CVR

31472601

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2008

P-nummer

1014449015

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jens@jensjochumsen.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i Jens Jochumsen Advisors ApS samt investering i aktier, værdipapirer og andre hermed beslægtede aktiviteter

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-