MALBERG OVESEN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. maj 2008
 • CVR 31471400

Virksomheden MALBERG OVESEN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Birkerød. De blev etableret i 15. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.426 DKK, mens den i 2022 var på -17.984 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 342.939 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

343’ DKK

+396%

Egenkapital

6.253’ DKK

+6%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

352’ DKK

+432%

Årets resultat

2023342.939 DKK
2022-116.012 DKK
2021566.615 DKK
202033.909 DKK
201961.776 DKK
2018-199.282 DKK
201794.506 DKK
2016-31.473 DKK
2015348.225 DKK
2014196.334 DKK
201396.706 DKK
2012-262.584 DKK

Likviditetsgrad

101 %

+1%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+71%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

67 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.304’ DKK

+4%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+70%

Gældsforpligtelser

3.051’ DKK

0%

Tilgodehavende

3.086’ DKK

+1%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  51’
  -7’
  -
  44’
  352’
  -
  352’
  -9’
  343’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6.218’
  -
  -
  6.218’
  6.218’
  -
  -
  1.112’
  522’
  1.452’
  3.086’
  9.304’
  125’
  6.128’
  -
  -
  6.253’
  -
  6.253’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  270’
  -
  -
  -
  4’
  -
  3.043’
  9.304’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MALBERG OVESEN HOLDING ApS 15.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Blokken 25B · DK-3460 Birkerød 15.05.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 15.05.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-15 15.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 15.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Søren Malberg Ovesen 15.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Malberg Ovesen 15.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MALBERG OVESEN HOLDING ApS

Blokken 25
3460 Birkerød

CVR

31471400

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. maj 2008

P-nummer

1014445184

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i dattervirksomheder samt anden investeringsvirksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-