OPEN SOURCE DAYS ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 22. maj 2008
 • CVR 31469317

Virksomheden OPEN SOURCE DAYS ApS befinder sig i branchen "Organisering af kongresser, messer og udstillinger" og har adresse i København Ø. De blev etableret i 22. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2018 på -74.047 DKK, mens den i 2017 var på 39.632 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -74.047 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-74’ DKK

-287%

Egenkapital

32’ DKK

-70%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2018-74.047 DKK
201739.632 DKK
2016-8.641 DKK
2015-41.474 DKK
2014-89.382 DKK
201346.294 DKK
2012-87.251 DKK

Likviditetsgrad

455 %

-55%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

78 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

42’ DKK

-65%

Bruttofortjeneste

-74’ DKK

-287%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

42’ DKK

-65%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2018
  -
  -74’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2018
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  38’
  42’
  42’
  125’
  -93’
  -
  -
  32’
  -
  32’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  9’
  42’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
OPEN SOURCE DAYS ApS 22.05.2008 04.10.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 05.01.2013 04.10.2019
Fruebjergvej 3 · DK-2100 København Ø 28.06.2010 04.01.2013
Astershaven 101 · DK-2765 Smørum 22.05.2008 27.06.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 31.03.2009 04.10.2019
999999 Uoplyst 22.05.2008 30.03.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2011-05-28 28.05.2011 04.10.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.05.2008 04.10.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i forening. 28.05.2011 02.10.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Jens Thorstein Arnt Larsen 23.05.2018 04.10.2019
Steffen Stengaard Villadsen 23.05.2018 04.10.2019
Svenne Krap 09.08.2015 04.10.2019

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Christian Møller 09.08.2015 04.10.2019
Christian Tusborg 29.10.2014 09.08.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
DKUUG/DANSK UNIX-SYSTEM BRUGER GRUPPE 22.05.2008 04.10.2019

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

OPEN SOURCE DAYS ApS

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

CVR

31469317

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. maj 2008

P-nummer

1014441529

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

823000
Organisering af kongresser, messer og udstillinger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at at udøve konferencevirksomhed med fokus på Open Source samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i forening.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-