A/S A-PRESSEN

NORMAL
 • A/S
 • Etableret 27. mar. 1960
 • CVR 31448417

Virksomheden A/S A-PRESSEN befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 27. marts 1960 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.817.836 DKK, mens den i 2021 var på -172.087 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -6.277.619 DKK.

I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Helle Lizette Risgaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6.278’ DKK

< -999%

Egenkapital

15.689’ DKK

-29%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-6.278’ DKK

-868%

Årets resultat

2022-6.277.619 DKK
2021369.040 DKK
2020-5.177.018 DKK
2019-7.065.289 DKK
2018-3.954.140 DKK
2017-7.543.638 DKK
2016-4.733.681 DKK
2015-4.452.000 DKK
2014-3.227 DKK
2013-7.000.000 DKK
201212.886.000 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-86%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-21 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

84 %

-13%
God

Overskudsgrad

-

Balance

18.567’ DKK

-18%

Bruttofortjeneste

-3.818’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

326’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3.818’
  -
  -
  -
  -3.818’
  -
  -
  -3.646’
  -3.646’
  -6.278’
  -
  -6.278’
  -
  -6.278’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  -
  18.241’
  18.241’
  -
  -
  -
  303’
  23’
  326’
  18.567’
  39.206’
  -23.517’
  -
  -
  15.689’
  -
  15.689’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.842’
  -
  -
  -
  -
  -
  2.878’
  18.567’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A/S A-PRESSEN 16.03.2007
AKTIESELSKABET A-PRESSEN - FAGBEVÆGELSENS PRESSE 25.06.1992 15.03.2007
AKTIESELSKABET A-PRESSEN- FAGBEVÆG ELSENS PRESSE 26.05.1987 24.06.1992

Adresse

Adresse Fra Til
Islands Brygge 32D · DK-2300 København S 09.10.2018
Islands Brygge 32D · DK-2300 København S 19.12.2012 08.10.2018
Store Kongensgade 59B · DK-1264 København K 27.02.2012 18.12.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2005 31.12.2007
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 18.10.1999 31.12.2004

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2010-05-31 31.05.2010

Registreret kapital

Kapital Fra Til
39.206.000 DKK 27.08.2004
39.125.000 DKK 10.12.2002 26.08.2004
38.365.000 DKK 04.09.2001 09.12.2002

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand eller i forening med to af bestyrelsens øvrige medlemmer eller af mindst fire medlemmer af bestyrelsen. 31.05.2010

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Anja Camilla Jensen 16.05.2022
Tina Christensen 08.06.2021
Per Christensen 06.11.2013 29.04.2022

Direktører

Navn Fra Til
Pia Møller Haakansson 17.04.2023
Rasmus Østrup Møller 01.03.2017 17.04.2023
Rasmus Østrup Møller 01.03.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A/S A-PRESSEN

Islands Brygge 32
2300 København S

CVR

31448417

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

27. marts 1960

P-nummer

1001675656

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • A-PRESSEN A/S

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

bogholderi@fho.dk

Telefon

35246000

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive medievirksomhed samt direkte eller indirekte at være interesseret i sådanne virksomheder, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et medlem af direktionen i forening med bestyrelsens formand eller i forening med to af bestyrelsens øvrige medlemmer eller af mindst fire medlemmer af bestyrelsen.

Registeret kapital

39.206.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej