F.S. EJENDOMME 2 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. maj 2008
 • CVR 31431530

Virksomheden F.S. EJENDOMME 2 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Karup J. De blev etableret i 18. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 216.562 DKK, mens den i 2020 var på 198.637 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 140.403 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

140’ DKK

+14%

Egenkapital

1.047’ DKK

+15%

Omsætning

-

Resultat før skat

-

Årets resultat

2021140.403 DKK
2020123.180 DKK
2019123.378 DKK
201848.644 DKK
201760.730 DKK
201641.960 DKK
2015101.578 DKK
201439.685 DKK
2013110.687 DKK
2012-30.225 DKK

Likviditetsgrad

112 %

+120%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

30 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.544’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

217’ DKK

+9%

Gældsforpligtelser

2.274’ DKK

-6%

Tilgodehavende

221’ DKK

+129%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  217’
  -
  -
  -
  -
  -
  -21’
  -
  -21’
  -
  -
  -
  -40’
  140’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  3.324’
  -
  -
  -
  -
  3.324’
  -
  44’
  5’
  0
  166’
  221’
  3.544’
  125’
  922’
  -
  -
  1.047’
  -
  1.047’
  224’
  224’
  -
  -
  2.078’
  -
  2.078’
  -
  -
  -
  -
  18’
  78’
  196’
  3.544’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
F.S. EJENDOMME 2 ApS 18.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 29.04.2021
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 22.08.2019 28.04.2021
Solvænget 132 · DK-7470 Karup J 16.05.2019 21.08.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2008
999999 Uoplyst 18.05.2008 31.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-05-06 06.05.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 06.05.2013

Direktører

Navn Fra Til
Frode Verner Siig 18.05.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
F.S. HOLDING FREDERIKS ApS 18.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Frode Verner Siig 18.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

F.S. EJENDOMME 2 ApS

Solvænget 132
7470 Karup J

CVR

31431530

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. maj 2008

P-nummer

1014432058

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

frodesiig@youmail.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering og dermed tilknyttede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-