SBM HOLDING SKANDERBORG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. apr. 2008
 • CVR 31428394

Virksomheden SBM HOLDING SKANDERBORG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Højbjerg. De blev etableret i 28. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -19.235 DKK, mens den i 2022 var på 4.125.400 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.049.659 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

2.050’ DKK

-40%

Egenkapital

66.638’ DKK

+3%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.221’ DKK

-31%

Årets resultat

20232.049.659 DKK
20223.407.377 DKK
20217.154.314 DKK
20203.504.946 DKK
20193.098.688 DKK
20183.228.338 DKK
201713.584.711 DKK
20162.126.160 DKK
20153.934.313 DKK
20144.508.484 DKK
20132.945.868 DKK
20122.574.096 DKK

Likviditetsgrad

94.225 %

0%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

66.654’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-19’ DKK

-100%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

15.515’ DKK

+10%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -19’
  -
  -
  -
  -19’
  755’
  -
  43’
  798’
  2.221’
  -
  2.221’
  -171’
  2.050’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41.940’
  -
  -
  51.139’
  51.139’
  -
  -
  1.946’
  -
  4.862’
  15.515’
  66.654’
  125’
  39.950’
  1.250’
  -
  66.638’
  -
  66.638’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  16’
  66.654’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SBM HOLDING SKANDERBORG ApS 28.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Jyllands Allé 104 · DK-8270 Højbjerg 23.12.2022
Jyllands Allé 104 · DK-8270 Højbjerg 06.09.2019 22.12.2022
Sølystvej 10A · DK-8660 Skanderborg 07.02.2013 05.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 28.04.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-04-28 28.04.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 28.04.2008

Direktører

Navn Fra Til
Steffen Bruhn Madsen 28.04.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Steffen Bruhn Madsen 28.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SBM HOLDING SKANDERBORG ApS

Jyllands Allé 104
8270 Højbjerg

CVR

31428394

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. april 2008

P-nummer

1014426309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af anparter i andre virksomheder samt anden tilknyttet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej