HØJBJERGGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 7. maj 2008
 • CVR 31423988

Virksomheden HØJBJERGGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sorø. De blev etableret i 7. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.214 DKK, mens den i 2021 var på -5.099 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 285.572 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

286’ DKK

-39%

Egenkapital

2.258’ DKK

+8%

Omsætning

-

Resultat før skat

286’ DKK

-39%

Årets resultat

2022285.572 DKK
2021466.463 DKK
2020231.844 DKK
2019257.810 DKK
2018127.463 DKK
2017395.399 DKK
201645.329 DKK
201546.373 DKK
2014-231 DKK
2013249.670 DKK
2012-5.413 DKK

Likviditetsgrad

152 %

-9%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+9%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

94 %

-3%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.403’ DKK

+12%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-2%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

221’ DKK

+128%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  10’
  -
  -
  10’
  286’
  -
  286’
  -
  286’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.182’
  -
  -
  2.182’
  2.182’
  -
  -
  -
  1’
  162’
  221’
  2.403’
  125’
  378’
  118’
  -
  2.258’
  -
  2.258’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  145’
  2.403’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HØJBJERGGAARD HOLDING ApS 07.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Rødengvej 35 · DK-4180 Sorø 07.05.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 15.10.2008
999999 Uoplyst 07.05.2008 14.10.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-05-07 07.05.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 07.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 07.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Per Karl Sørensen 07.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Per Karl Sørensen 13.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HØJBJERGGAARD HOLDING ApS

Rødengvej 35
4180 Sorø

CVR

31423988

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

7. maj 2008

P-nummer

1014416087

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje anparter i J & L Elektrik ApS.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-