HCT INVEST SKIVE ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2008
 • CVR 31419093

Virksomheden HCT INVEST SKIVE ApS befinder sig i branchen "Arkitektvirksomhed" og har adresse i Højslev. De blev etableret i 27. marts 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -31.135 DKK, mens den i 2022 var på -39.482 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 22.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

22’ DKK

+115%

Egenkapital

1.649’ DKK

-5%

Omsætning

-

Resultat før skat

29’ DKK

+115%

Årets resultat

202322.251 DKK
2022-147.493 DKK
2021147.406 DKK
2020-103.833 DKK
2019-85.809 DKK
2018-50.492 DKK
201767.882 DKK
2016-20.948 DKK
20158.046 DKK
2014-47.662 DKK
201327.958 DKK
201247.867 DKK

Likviditetsgrad

6.053 %

-6%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.675’ DKK

-5%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

+21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.555’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  66’
  -6’
  -
  60’
  29’
  -
  29’
  -6’
  22’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  120’
  -
  -
  -
  -
  8’
  1.555’
  1.675’
  200’
  1.331’
  118’
  -
  1.649’
  -
  1.649’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’
  26’
  1.675’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HCT INVEST SKIVE ApS 27.03.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvænget 58 · DK-7840 Højslev 27.03.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
711100 Arkitektvirksomhed 26.02.2016
999999 Uoplyst 27.03.2008 25.02.2016

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-26 26.11.2013
2008-03-27 27.03.2008 25.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
200.000 DKK 27.03.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.03.2008

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Christian Thomsen 27.03.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Christian Thomsen 27.03.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HCT INVEST SKIVE ApS

Strandvænget 58
7840 Højslev

CVR

31419093

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2008

P-nummer

1014402833

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

711100
Arkitektvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier/anparter og forestå finansiering samt at drive handel og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

200.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-