BÜNGER TORP HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2008
 • CVR 31419026

Virksomheden BÜNGER TORP HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Farum. De blev etableret i 5. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -10.960 DKK, mens den i 2022 var på -8.164 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 746.973 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

747’ DKK

+180%

Egenkapital

2.127’ DKK

+19%

Omsætning

-

Resultat før skat

747’ DKK

+180%

Årets resultat

2023746.973 DKK
2022266.318 DKK
2021320.632 DKK
2020470.408 DKK
2019184.521 DKK
2018377.905 DKK
2017167.874 DKK
2016175.378 DKK
2015488.556 DKK
2014320.110 DKK
2013174.607 DKK
20122.397 DKK

Likviditetsgrad

11.931 %

+49%
God

Afkastningsgrad

-1 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.134’ DKK

+19%

Bruttofortjeneste

-11’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

895’ DKK

+78%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -11’
  -
  -
  -
  -11’
  31’
  -5’
  -
  27’
  747’
  -
  747’
  -
  747’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.239’
  1.239’
  -
  -
  -
  -
  792’
  895’
  2.134’
  125’
  6’
  890’
  -
  2.127’
  -
  2.127’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  8’
  2.134’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BÜNGER TORP HOLDING ApS 05.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Lindegårdsvej 32 · DK-3520 Farum 30.01.2017
Ryttervænget 67 · DK-3520 Farum 05.05.2008 29.01.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 05.05.2008 31.12.2012

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-27 27.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 27.12.2013

Direktører

Navn Fra Til
Karsten Bünger Torp 05.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Karsten Bünger Torp 05.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BÜNGER TORP HOLDING ApS

Lindegårdsvej 32
3520 Farum

CVR

31419026

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2008

P-nummer

1014402604

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er kapitalinvesteringer herunder at fungere som holdingselskab og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets førnævnte formål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-