CASINO JIMMY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2008
 • CVR 31418038

Virksomheden CASINO JIMMY ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 5. maj 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.625 DKK, mens den i 2022 var på -5.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -7.532 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

-2%

Egenkapital

-22’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

-2%

Årets resultat

2023-7.532 DKK
2022-7.402 DKK
2021-7.998 DKK
2020-7.125 DKK
2019-12.392 DKK
2018-23.889 DKK
2017-134.158 DKK
201667.657 DKK
2015123.806 DKK
20142.932 DKK
2013-33.183 DKK
2012164.692 DKK

Likviditetsgrad

79 %

-7%
Svag

Afkastningsgrad

-7 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-26 %

-51%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

85’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

85’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  85’
  -
  85’
  85’
  125’
  -147’
  -
  -
  -22’
  -
  -22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  -
  108’
  85’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
CASINO JIMMY ApS 05.05.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Sønderbro 31 · DK-9000 Aalborg 05.12.2018
Sjællandsgade 60 · DK-9000 Aalborg 27.09.2017 04.12.2018
Marie Curies Alle 41 · DK-9220 Aalborg Øst 06.05.2008 26.09.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 05.05.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-01-29 29.01.2016
2008-05-05 05.05.2008 28.01.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 05.05.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 05.05.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jimmy Kjær Nielsen 05.05.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jimmy Kjær Nielsen 05.05.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

CASINO JIMMY ApS

Sønderbro 31
9000 Aalborg

CVR

31418038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2008

P-nummer

1014400075

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investering i anlægsaktiver, herunder fast ejendom og værdipapirer, samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-