SKRUBBELTRANG & PLATZ HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2008
 • CVR 31414741

Virksomheden SKRUBBELTRANG & PLATZ HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 29. april 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -5.125 DKK, mens den i 2022 var på -5.125 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 320.783 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

321’ DKK

+122%

Egenkapital

581’ DKK

+54%

Omsætning

-

Resultat før skat

302’ DKK

+109%

Årets resultat

2023320.783 DKK
2022144.399 DKK
2021114.892 DKK
202092.347 DKK
2019-77.182 DKK
2018-268.286 DKK
2017-19.752 DKK
2016-126.758 DKK
201559.899 DKK
2014-65.134 DKK
2013188.821 DKK
2012102.734 DKK

Likviditetsgrad

108 %

-14%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

71 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

814’ DKK

+75%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

253’ DKK

+127%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  306’
  308’
  302’
  -
  302’
  -18’
  321’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  561’
  -
  -
  561’
  561’
  -
  -
  -
  78’
  175’
  253’
  814’
  125’
  334’
  122’
  -
  581’
  -
  581’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  168’
  -
  -
  -
  -
  5’
  233’
  814’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SKRUBBELTRANG & PLATZ HOLDING ApS 29.04.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Chr Dannings Vej 62 · DK-5500 Middelfart 29.04.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 29.04.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-03-22 22.03.2020
2008-04-29 29.04.2008 21.03.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.04.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 29.04.2008

Direktører

Navn Fra Til
Morten Skrubbeltrang 29.04.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Skrubbeltrang 29.04.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SKRUBBELTRANG & PLATZ HOLDING ApS

Chr Dannings Vej 62
5500 Middelfart

CVR

31414741

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2008

P-nummer

1014392676

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investerings-virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-