Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2008
 • CVR 31332699

Virksomheden Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab befinder sig i branchen "Bogføring og revision: skatterådgivning" og har adresse i Herning. De blev etableret i 19. marts 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 14.534.860 DKK, mens den i 2022 var på 11.762.345 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 279.269 DKK.

Medarbejderstaben består af 27 personer, hvor direktionen bl.a. består af Jens Elkjær-Larsen. I bestyrelsen sidder 6 personer, som ledes af bestyrelsesformand Palle Høj.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

279’ DKK

> +999%

Egenkapital

29’ DKK

+112%

Omsætning

-

Resultat før skat

358’ DKK

> +999%

Årets resultat

2023279.269 DKK
202217.960 DKK
2021-398.463 DKK
2020-196.668 DKK
2019292.767 DKK
201822.926 DKK
201785.685 DKK
2016-26.966 DKK
2015104.819 DKK
201444.597 DKK
20133.941 DKK
201255.892 DKK

Likviditetsgrad

92 %

+21%
Svag

Afkastningsgrad

10 %

+572%
God

Soliditetsgrad

1 %

+112%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

4.593’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

14.535’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.177’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  14.535’
  -13.886’
  -171’
  -
  478’
  26’
  -146’
  -
  -120’
  358’
  -
  358’
  -79’
  279’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  417’
  417’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  417’
  -
  2.028’
  -
  88’
  23’
  4.177’
  4.593’
  125’
  -96’
  -
  -
  29’
  -
  29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  44’
  -
  4.564’
  4.593’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab 28.12.2020
JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB 19.03.2008 27.12.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Birk Centerpark 24 · DK-7400 Herning 06.01.2021
Majsmarken 1 · DK-7190 Billund 21.01.2010 05.01.2021
Landbovej 4 · DK-6650 Brørup 19.03.2008 20.01.2010

Branchekode

Branchekode Fra Til
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 16.10.2010
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 15.10.2010 15.10.2010
692000 Bogføring og revision: skatterådgivning 04.08.2008 14.10.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-02-26 26.02.2021
2020-12-28 28.12.2020 25.02.2021
2020-11-09 09.11.2020 27.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.03.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af bestyrelsen eller en direktør. 26.02.2021
Selskabet tegnes af direktøren. 21.01.2010 25.02.2021

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Martin Dahl Nielsen 12.03.2024
Jens Christian Grønvall Møller 06.05.2021
Allan Kjærgaard Graversen 26.02.2021

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Nørgaard Tinghøj 01.01.2021
Jens Elkjær-Larsen 19.03.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Nørgaard Tinghøj 01.01.2021
Jens Elkjær-Larsen 19.03.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Revenu Registreret Revisionsanpartsselskab

Birk Centerpark 24
7400 Herning

CVR

31332699

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2008

P-nummer

1014306796

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • JL REVISORER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
 • Revenu ApS

Branchekode

692000
Bogføring og revision: skatterådgivning

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive revisionsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsen eller en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

27

Reklamebeskyttelse

Ja