INNOX ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2008
 • CVR 31274532

Virksomheden INNOX ApS befinder sig i branchen "Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n." og har adresse i Skive. De blev etableret i 1. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -66.145 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Tonni Brammer Pedersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-66’ DKK

-238%

Egenkapital

905’ DKK

+624%

Omsætning

-

Resultat før skat

-66’ DKK

-238%

Årets resultat

2022-66.145 DKK
2021-19.544 DKK
2020-9.440 DKK
2019-26.912 DKK
20186.926 DKK
201725.814 DKK
20162.361 DKK
2015-9.000 DKK
2014-35.780 DKK
201333.103 DKK
2012-6.500 DKK

Likviditetsgrad

40 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-6 %

+61%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

86 %

-14%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.048’ DKK

+739%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

58’ DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -45’
  -
  -64’
  -
  -3’
  -
  -3’
  -66’
  -
  -66’
  -
  -66’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  991’
  991’
  -
  -
  -
  -
  58’
  58’
  1.048’
  125’
  -198’
  -
  -
  905’
  -
  905’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  143’
  1.048’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
INNOX ApS 01.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Ahornvænget 26 · DK-7800 Skive 01.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 01.06.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.05.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-01 01.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Tonni Brammer Pedersen 01.01.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Tonni Brammer Pedersen 13.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Tonni Brammer Pedersen 01.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

INNOX ApS

Ahornvænget 26
7800 Skive

CVR

31274532

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2008

P-nummer

1014236615

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

749090
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

tb@innox.eu

Telefon

29250045

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at drive handel med elektriske komponenter og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller