SVEN VALENTIN HOLDING ApS

OPLØST EFTER ERKLÆRING
 • APS
 • Etableret 14. feb. 2008
 • CVR 31265460

Virksomheden SVEN VALENTIN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg. De blev etableret i 14. februar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på -111.483 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-111’ DKK

-100%

Egenkapital

37’ DKK

-82%

Omsætning

-

Resultat før skat

-65’ DKK

+8%

Årets resultat

2022-111.483 DKK
2021-55.674 DKK
202019.284 DKK
2019-769.591 DKK
2018-236.643 DKK
2017-92.317 DKK
2016-88.253 DKK
2015175.428 DKK
2014-43.072 DKK
201364.315 DKK
2012183.325 DKK

Likviditetsgrad

191 %

-67%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

48 %

-42%
God

Overskudsgrad

-

Balance

78’ DKK

-69%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

78’ DKK

-69%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -65’
  -
  -65’
  -46’
  -111’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  78’
  78’
  78’
  125’
  -88’
  -
  -
  37’
  -
  37’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  41’
  41’
  78’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SVEN VALENTIN HOLDING ApS 14.02.2008 10.11.2023

Adresse

Adresse Fra Til
Henning Matzens Vej 24 · DK-2000 Frederiksberg 20.06.2019 10.11.2023
Tørringvej 3 · DK-2610 Rødovre 14.02.2008 19.06.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.06.2019 10.11.2023
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009 29.06.2019
999999 Uoplyst 14.02.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-06-20 20.06.2019 10.11.2023
2008-02-25 25.02.2008 19.06.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 14.02.2008 10.11.2023

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 25.02.2008 23.10.2023

Direktører

Navn Fra Til
Sven Valentin 14.02.2008 10.11.2023
Sven Valentin 14.02.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sven Valentin 14.02.2008 10.11.2023
Sven Valentin 14.02.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SVEN VALENTIN HOLDING ApS

Henning Matzens Vej 24
2000 Frederiksberg

CVR

31265460

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. februar 2008

P-nummer

1014205051

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er formueforvaltning.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-