ENERGYCOMPANY ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 31. jan. 2008
 • CVR 31251664

Virksomheden ENERGYCOMPANY ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Faxe Ladeplads. De blev etableret i 31. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 527.509 DKK, mens den i 2021 var på 576.598 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.397.115 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1.397’ DKK

-160%

Egenkapital

12.999’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1.783’ DKK

-160%

Årets resultat

2022-1.397.115 DKK
20212.312.559 DKK
20202.130.165 DKK
20191.452.940 DKK
2018-336.857 DKK
2017698.502 DKK
20161.722.592 DKK
20151.507.848 DKK
20142.184.511 DKK
2013242.045 DKK
2012181.438 DKK

Likviditetsgrad

1.206 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

13.088’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

528’ DKK

-9%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.066’ DKK

+60%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  528’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  -
  0
  -1.783’
  -
  -1.783’
  -386’
  -1.397’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12.022’
  12.022’
  -
  75’
  -
  272’
  332’
  1.066’
  13.088’
  125’
  12.874’
  -
  -
  12.999’
  -
  12.999’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  -
  88’
  13.088’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ENERGYCOMPANY ApS 31.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Strandvejen 11 · DK-4654 Faxe Ladeplads 14.06.2017
Strandvejen 11 · DK-4654 Faxe Ladeplads 31.01.2008 13.06.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.01.2010
999999 Uoplyst 31.01.2008 31.12.2009

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-31 31.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 31.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 31.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Nielsen 31.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Nielsen 31.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

ENERGYCOMPANY ApS

Strandvejen 11
4654 Faxe Ladeplads

CVR

31251664

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

31. januar 2008

P-nummer

1014167273

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-