NIELSEN EJENDOMME, ENGESVANG ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. jan. 2008
 • CVR 31190320

Virksomheden NIELSEN EJENDOMME, ENGESVANG ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Engesvang. De blev etableret i 29. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 245.330 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

245’ DKK

-54%

Egenkapital

2.905’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

242’ DKK

-55%

Årets resultat

2022245.330 DKK
2021535.007 DKK
2020581.927 DKK
2019180.815 DKK
2018225.030 DKK
2017245.574 DKK
2016-20.821 DKK
2015-24.658 DKK
20140 DKK
20130 DKK
20126.521 DKK

Likviditetsgrad

28 %

-12%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

71 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.120’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

337’ DKK

-15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -13’
  4’
  -9’
  242’
  -
  242’
  -4’
  245’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.783’
  -
  -
  3.783’
  3.783’
  -
  -
  267’
  -
  3’
  337’
  4.120’
  125’
  122’
  -
  -
  2.905’
  -
  2.905’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.215’
  4.120’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIELSEN EJENDOMME, ENGESVANG ApS 29.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Kærvej 30B · DK-7442 Engesvang 13.05.2022
Dahlsvej 13 · DK-7442 Engesvang 15.08.2018 12.05.2022
Tjørnevej 18 · DK-7442 Engesvang 29.01.2008 14.08.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 29.01.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-03-25 25.03.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 29.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 25.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
John Nielsen 29.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
John Nielsen 29.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIELSEN EJENDOMME, ENGESVANG ApS

Kærvej 30
7442 Engesvang

CVR

31190320

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. januar 2008

P-nummer

1014157065

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og investering med ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. Selskabet er berettiget til kapitalbesiddelser i andre virksomheder.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-