BJ CARS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. jan. 2008
 • CVR 31187826

Virksomheden BJ CARS ApS befinder sig i branchen "Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser" og har adresse i Hinnerup. De blev etableret i 25. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -39.059 DKK, mens den i 2022 var på 59.954 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -73.647 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-74’ DKK

-521%

Egenkapital

79’ DKK

-48%

Omsætning

-

Resultat før skat

-76’ DKK

-488%

Årets resultat

2023-73.647 DKK
202217.487 DKK
2021-16.742 DKK
2020193.373 DKK
201920.336 DKK
201827.170 DKK
2017-216.031 DKK
2016186.233 DKK
2015-53.082 DKK
201497.781 DKK
201320.085 DKK
20126.120 DKK

Likviditetsgrad

107 %

-9%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-8 %

-237%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

12 %

-44%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

668’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

-39’ DKK

-165%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

631’ DKK

-7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -39’
  -
  -16’
  -
  -55’
  -
  -21’
  -
  -21’
  -76’
  -
  -76’
  -2’
  -74’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  13’
  13’
  37’
  560’
  27’
  -
  1’
  3’
  631’
  668’
  125’
  -46’
  -
  -
  79’
  -
  79’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -
  430’
  -
  10’
  -
  589’
  668’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BJ CARS ApS 14.05.2024
BRIAN JØRGENSEN INVEST ApS 06.03.2013 13.05.2024
BJ EJENDOMSINVEST/LEASING ApS 01.03.2011 05.03.2013

Adresse

Adresse Fra Til
Ravskærvej 60 · DK-8382 Hinnerup 05.06.2014
Langdyssen 5 · DK-8200 Aarhus N 28.03.2011 04.06.2014
Ravskærvej 60 · DK-8382 Hinnerup 25.01.2008 27.03.2011

Branchekode

Branchekode Fra Til
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 14.05.2024
643030 Investeringsselskaber 01.03.2011 13.05.2024
999999 Uoplyst 25.01.2008 28.02.2011

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2024-05-14 14.05.2024
2013-03-06 06.03.2013 13.05.2024

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 25.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 06.03.2013

Direktører

Navn Fra Til
Brian Jørgensen 25.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Jørgensen 25.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BJ CARS ApS

Ravskærvej 60
8382 Hinnerup

CVR

31187826

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. januar 2008

P-nummer

1014146829

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • BJ EJENDOMSINVEST ApS
 • BJ USED CARS ApS

Branchekode

451120
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

31267012

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af biler, handel og investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-