SCARLAN HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 18. jan. 2008
 • CVR 31182344

Virksomheden SCARLAN HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Varde. De blev etableret i 18. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 727 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

-99%

Egenkapital

188’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

-1’ DKK

-101%

Årets resultat

2022727 DKK
202177.696 DKK
202074.524 DKK
201915.062 DKK
2018-40.218 DKK
2017103.143 DKK
2016-153.781 DKK
2015-29.184 DKK
2014335.566 DKK
201329.865 DKK
201288.492 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

-100%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

66 %

+2%
God

Overskudsgrad

-

Balance

287’ DKK

-1%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

99’ DKK

-4%

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  7’
  0
  2’
  -4’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  187’
  -
  -
  187’
  187’
  -
  -
  93’
  -
  -
  -
  287’
  125’
  1’
  -
  -
  188’
  -
  188’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  -
  -2’
  4’
  -
  93’
  287’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SCARLAN HOLDING ApS 18.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Stadionvej 17 · DK-6800 Varde 12.04.2023
Stadionvej 17 · DK-6800 Varde 09.02.2022 11.04.2023
Stadionvej 17 · DK-6800 Varde 18.11.2021 08.02.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 18.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-11-25 25.11.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 18.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 25.11.2013

Direktører

Navn Fra Til
Malene Lykke Smedegaard 18.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Malene Lykke Smedegaard 18.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SCARLAN HOLDING ApS

Stadionvej 17
6800 Varde

CVR

31182344

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

18. januar 2008

P-nummer

1014121850

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-