FRIDA HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2007
 • CVR 31181178

Virksomheden FRIDA HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Slangerup. De blev etableret i 28. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 119.134 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

119’ DKK

-50%

Egenkapital

488’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

119’ DKK

-50%

Årets resultat

2022119.134 DKK
2021238.473 DKK
2020-97.771 DKK
2019112.698 DKK
2018-14.958 DKK
201728.736 DKK
20166.192 DKK
201530.080 DKK
2014155 DKK
2013-94.935 DKK
2012-257.144 DKK

Likviditetsgrad

208 %

-17%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

80 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

612’ DKK

+6%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

257’ DKK

+12%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  120’
  119’
  119’
  -
  119’
  -
  119’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  260’
  -
  -
  354’
  354’
  -
  -
  163’
  30’
  64’
  257’
  612’
  125’
  8’
  118’
  -
  488’
  -
  488’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  124’
  612’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRIDA HOLDING ApS 28.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Jordhøj Bakke 11 · DK-3550 Slangerup 20.10.2018
Jordhøj Bakke 11 · DK-3550 Slangerup 07.02.2012 19.10.2018
Gammel Klausdalsbrovej 482 · DK-2730 Herlev 21.07.2010 06.02.2012

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 28.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-12-28 28.12.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren 28.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Michael Brian Jensen 28.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Brian Jensen 28.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRIDA HOLDING ApS

Jordhøj Bakke 11
3550 Slangerup

CVR

31181178

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2007

P-nummer

1014118469

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-