AKRI HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. jan. 2008
 • CVR 31178045

Virksomheden AKRI HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Middelfart. De blev etableret i 15. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.030 DKK, mens den i 2021 var på -2.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -324.719 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-325’ DKK

-361%

Egenkapital

306’ DKK

-51%

Omsætning

-

Resultat før skat

-325’ DKK

-361%

Årets resultat

2022-324.719 DKK
2021124.234 DKK
2020186.145 DKK
2019-636.931 DKK
2018-23.170 DKK
2017625.447 DKK
2016768.861 DKK
2015996.250 DKK
2014-3.500 DKK
2013-7.125 DKK
2012-2.500 DKK

Likviditetsgrad

9 %

-14%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-1 %

-120%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

78 %

-12%
God

Overskudsgrad

-

Balance

394’ DKK

-45%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-21%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

8’ DKK

-11%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -325’
  -
  -325’
  -
  -325’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  386’
  -
  -
  386’
  386’
  -
  -
  -
  -
  -
  8’
  394’
  125’
  -154’
  -
  -
  306’
  -
  306’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  72’
  -
  -
  -
  3’
  -
  87’
  394’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AKRI HOLDING ApS 15.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Vestergade 2A · DK-5500 Middelfart 14.11.2019
Bøgeparken 22 · DK-7100 Vejle 01.11.2017 13.11.2019
Skovkrogen 38 · DK-7100 Vejle 06.12.2012 31.10.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 15.01.2008 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-15 15.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 15.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 15.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Allan Kristiansen 15.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Allan Kristiansen 15.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AKRI HOLDING ApS

Vestergade 2
5500 Middelfart

CVR

31178045

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. januar 2008

P-nummer

1014105162

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor