KAMPA ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. jan. 2008
 • CVR 31174848

Virksomheden KAMPA ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Ry. De blev etableret i 11. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.507 DKK, mens den i 2021 var på 53.216 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 57.379 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

57’ DKK

-12%

Egenkapital

675’ DKK

-8%

Omsætning

-

Resultat før skat

16’ DKK

-81%

Årets resultat

202257.379 DKK
202165.411 DKK
2020-158.544 DKK
2019181.707 DKK
201834.231 DKK
2017555.032 DKK
2016101.282 DKK
2015153.080 DKK
2014181.514 DKK
2013318.390 DKK
201261.231 DKK

Likviditetsgrad

206 %

+10%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

65 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.042’ DKK

-16%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-112%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

758’ DKK

-20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -
  43’
  -223’
  -
  -180’
  16’
  -
  16’
  -41’
  57’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  4’
  -
  4’
  -
  -
  -
  280’
  285’
  -
  -
  -
  97’
  15’
  758’
  1.042’
  125’
  432’
  118’
  -
  675’
  -
  675’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  7’
  368’
  1.042’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KAMPA ApS 11.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Anemonevej 12 · DK-8680 Ry 05.05.2013
Anemonevej 12 · DK-8680 Ry 11.01.2008 04.05.2013

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.04.2008
999999 Uoplyst 11.01.2008 31.03.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-11 11.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 11.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 11.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Poul Kristian Mouritsen 11.01.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
Poul Kristian Mouritsen 01.02.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Kristian Mouritsen 11.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KAMPA ApS

Anemonevej 12
8680 Ry

CVR

31174848

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. januar 2008

P-nummer

1014095493

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

pkm@peopletools.dk

Telefon

23397115

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje værdipapirer og drive konsulentvirksomhed, og anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-