T. FJORD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. nov. 2007
 • CVR 31174406

Virksomheden T. FJORD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Esbjerg N. De blev etableret i 16. november 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.281.719 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.282’ DKK

+348%

Egenkapital

10.661’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.282’ DKK

+348%

Årets resultat

20221.281.719 DKK
2021285.974 DKK
2020321.447 DKK
2019397.981 DKK
2018686.436 DKK
2017750.225 DKK
2016-585.047 DKK
201546.995 DKK
20141.736 DKK
2013-22.159 DKK
2012-23.795 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

10.691’ DKK

+31%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  1.282’
  -
  1.282’
  -
  1.282’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.691’
  10.691’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10.691’
  125’
  1.421’
  -
  -
  10.661’
  -
  10.661’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  10.691’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
T. FJORD HOLDING ApS 16.11.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Poppelvangen 19 · DK-6715 Esbjerg N 16.11.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 16.11.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2007-11-16 16.11.2007

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 16.11.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktion bestående af en direktør. Direktøren har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. Selskabet har ikke nogen bestyrelse. 16.11.2007

Direktører

Navn Fra Til
Thomas Fjord 16.11.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Thomas Fjord 16.11.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

T. FJORD HOLDING ApS

Poppelvangen 19
6715 Esbjerg N

CVR

31174406

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. november 2007

P-nummer

1014094438

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. Endvidere skal selskabet drive investeringsvirksomhed og dermed beslægtede aktiviteter, med henblik på forrentning af opsparet kapital.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktion bestående af en direktør. Direktøren har uindskrænket tegningsret i forhold til omverdenen. Selskabet har ikke nogen bestyrelse.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-