DANEBOD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 8. jan. 2008
 • CVR 31173280

Virksomheden DANEBOD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Frederiksberg C. De blev etableret i 8. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -30.868 DKK, mens den i 2021 var på -107.552 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 426.911 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

427’ DKK

-41%

Egenkapital

4.438’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

547’ DKK

-41%

Årets resultat

2022426.911 DKK
2021729.217 DKK
2020556.054 DKK
2019-190.172 DKK
2018-313.959 DKK
2017228.899 DKK
201635.396 DKK
2015-323.583 DKK
2014379.838 DKK
2013570.239 DKK
2012-192.817 DKK

Likviditetsgrad

2.213 %

+72%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

93 %

+6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.765’ DKK

+3%

Bruttofortjeneste

-31’ DKK

+71%

Gældsforpligtelser

327’ DKK

-42%

Tilgodehavende

4.765’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  971’
  -
  -
  971’
  547’
  -
  547’
  -120’
  427’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  292’
  4.765’
  4.765’
  250’
  4.074’
  114’
  -
  4.438’
  -
  4.438’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  112’
  -
  -
  -
  -
  15’
  -
  215’
  4.765’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DANEBOD HOLDING ApS 08.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Carl Bernhards Vej 3A · DK-1817 Frederiksberg C 21.11.2019
Faste Batteri Vej 100 · DK-2300 København S 06.01.2019 20.11.2019
Tofteholmen 56 · DK-2690 Karlslunde 08.01.2008 05.01.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 08.01.2008 30.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-11-28 28.11.2022
2008-01-08 08.01.2008 27.11.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
250.000 DKK 08.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 08.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Lars Nørgaard Blicher 08.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Nørgaard Blicher 08.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DANEBOD HOLDING ApS

Carl Bernhards Vej 3
1817 Frederiksberg C

CVR

31173280

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

8. januar 2008

P-nummer

1014090890

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

25488886

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier, anparter og dermed relateret virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

250.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja