SÆTTEM HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2007
 • CVR 31171628

Virksomheden SÆTTEM HOLDING ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Karise. De blev etableret i 22. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -4.875 DKK, mens den i 2022 var på -3.650 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 199.040 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

199’ DKK

+224%

Egenkapital

157’ DKK

+479%

Omsætning

-

Resultat før skat

198’ DKK

+222%

Årets resultat

2023199.040 DKK
2022-160.971 DKK
2021-218.462 DKK
2020-213.041 DKK
2019151.097 DKK
2018133.881 DKK
2017-8.593 DKK
2016-39.201 DKK
201519.659 DKK
2014164.611 DKK
2013105.268 DKK
20122.773 DKK

Likviditetsgrad

34 %

-6%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

70 %

+139%
God

Overskudsgrad

-

Balance

226’ DKK

+873%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

23’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  203’
  203’
  198’
  -
  198’
  -1’
  199’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  203’
  -
  -
  203’
  203’
  -
  -
  -
  2’
  17’
  23’
  226’
  125’
  -
  -
  -
  157’
  -
  157’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  64’
  -
  -
  -
  4’
  -
  69’
  226’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
SÆTTEM HOLDING ApS 22.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Spjellerupvej 5 · DK-4653 Karise 22.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 01.01.2008
980000 Uoplyst 22.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-08-18 18.08.2017
2007-12-22 22.12.2007 17.08.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 22.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Helge Sættem 22.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helge Sættem 22.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

SÆTTEM HOLDING ApS

Spjellerupvej 5
4653 Karise

CVR

31171628

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2007

P-nummer

1014087431

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-