Skt. Pauls Gade 42 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2008
 • CVR 31171601

Virksomheden Skt. Pauls Gade 42 ApS befinder sig i branchen "Opførelse af bygninger" og har adresse i Ry. De blev etableret i 1. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.799.388 DKK, mens den i 2021 var på 1.740.412 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 3.424.704 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3.425’ DKK

+307%

Egenkapital

13.564’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

4.391’ DKK

+305%

Årets resultat

20223.424.704 DKK
2021842.245 DKK
20208.597.132 DKK
2019-601.559 DKK
2018-382.213 DKK
2017-485.405 DKK
20164.050.191 DKK
2015-2.367.247 DKK
2014-1.940.891 DKK
2013-457.259 DKK
2012-1.847.588 DKK

Likviditetsgrad

48 %

+11%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

24 %

+33%
God

Overskudsgrad

-

Balance

55.913’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

1.799’ DKK

+3%

Gældsforpligtelser

41.189’ DKK

-8%

Tilgodehavende

7.913’ DKK

+5%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.799’
  -
  -
  -
  -
  3.170’
  -
  147’
  3.317’
  4.391’
  -
  4.391’
  -966’
  3.425’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  48.000’
  -
  -
  -
  -
  48.000’
  -
  -
  7.896’
  -
  17’
  7.913’
  55.913’
  125’
  13.439’
  -
  -
  13.564’
  -
  13.564’
  1.160’
  1.160’
  24.769’
  -
  -
  -
  24.769’
  15.550’
  -
  -
  -
  36’
  -
  16.420’
  55.913’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Skt. Pauls Gade 42 ApS 05.04.2016
T.A. INVEST ApS 01.01.2008 04.04.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Rodelundvej 30 · DK-8680 Ry 06.04.2016
Vester Allé 4 · DK-8000 Aarhus C 18.12.2014 05.04.2016
Skt. Pauls Gade 42 · DK-8000 Aarhus C 19.08.2013 17.12.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
412000 Opførelse af bygninger 01.01.2011
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2010

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-04-05 05.04.2016
2014-12-19 19.12.2014 04.04.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 19.12.2014

Direktører

Navn Fra Til
Poul Lysholt Hansen 05.04.2016
Jan Bech 16.12.2014 05.04.2016
Torben Anthony Jensen 12.08.2013 16.12.2014

Legalle ejere

Navn Fra Til
PLH III ApS 22.08.2017
PLH HOLDING ApS 25.02.2016 22.08.2017
JANTON ApS 01.01.2008 24.02.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Poul Lysholt Hansen 01.01.2008
Simon Nørgaard Lysholt Hansen 01.01.2008
Sofie Lysholt Hansen 01.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Skt. Pauls Gade 42 ApS

Rodelundvej 30
8680 Ry

CVR

31171601

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2008

P-nummer

1014087423

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

412000
Opførelse af bygninger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-