BLAKSKJÆR HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. dec. 2007
 • CVR 31171067

Virksomheden BLAKSKJÆR HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 22. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.625 DKK, mens den i 2021 var på -4.625 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -4.625 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-5’ DKK

0%

Egenkapital

-29’ DKK

-19%

Omsætning

-

Resultat før skat

-5’ DKK

0%

Årets resultat

2022-4.625 DKK
2021-4.625 DKK
2020-4.625 DKK
2019-4.615 DKK
2018-5.083 DKK
20175.797 DKK
2016-226.736 DKK
2015-230.068 DKK
201425.173 DKK
2013-277.766 DKK
2012-56.143 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-

Overskudsgrad

-

Balance

0 DKK

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -5’
  -
  -5’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  125’
  -154’
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  29’
  -

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BLAKSKJÆR HOLDING ApS 22.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Høegh-Guldbergs Gade 115 · DK-8000 Aarhus C 22.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2008
980000 Uoplyst 22.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-07 07.06.2016
2007-12-22 22.12.2007 06.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 22.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 22.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Palle Harro Blakskjær 22.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Palle Harro Blakskjær 22.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BLAKSKJÆR HOLDING ApS

Høegh-Guldbergs Gade 115
8000 Aarhus C

CVR

31171067

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. december 2007

P-nummer

1014084769

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at besidde anparter, aktier og øvrige værdipapirer, og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-