HAVENS DANMARK ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. jan. 2008
 • CVR 31169755

Virksomheden HAVENS DANMARK ApS befinder sig i branchen "Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 1. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.510.855 DKK, mens den i 2021 var på 2.245.123 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.040.909 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Helle Foged.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.041’ DKK

-36%

Egenkapital

1.166’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.330’ DKK

-36%

Årets resultat

20221.040.909 DKK
20211.619.573 DKK
2020906.706 DKK
20191.087.787 DKK
20181.161.667 DKK
20171.013.869 DKK
2016809.245 DKK
2015736.025 DKK
2014539.519 DKK
201391.707 DKK
2012196.200 DKK

Likviditetsgrad

93 %

-15%
Svag

Afkastningsgrad

22 %

-39%
God

Soliditetsgrad

19 %

-36%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.181’ DKK

+5%

Bruttofortjeneste

1.511’ DKK

-33%

Gældsforpligtelser

4.961’ DKK

+21%

Tilgodehavende

4.597’ DKK

+3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.511’
  -
  -166’
  -
  1.345’
  -
  -15’
  -
  -15’
  1.330’
  -
  1.330’
  -289’
  1.041’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.584’
  -
  -
  -
  -
  1.584’
  180’
  278’
  -
  -
  4.116’
  4.597’
  6.181’
  125’
  -
  1.041’
  -
  1.166’
  -
  1.166’
  54’
  54’
  -
  -
  -
  -
  -
  4.263’
  -
  -
  -
  49’
  647’
  4.961’
  6.181’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
HAVENS DANMARK ApS 01.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Dalbyvej 51 · DK-6000 Kolding 01.01.2008

Branchekode

Branchekode Fra Til
462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 01.01.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2008-01-01 01.01.2008

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 01.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 01.01.2008

Direktører

Navn Fra Til
Helle Foged 01.01.2008

Legalle ejere

Navn Fra Til
HF HOLDING AF 2008 ApS 14.12.2014

Reelle ejere

Navn Fra Til
Helle Foged 01.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

HAVENS DANMARK ApS

Dalbyvej 51
6000 Kolding

CVR

31169755

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. januar 2008

P-nummer

1014077622

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

462100
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@havens.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er engroshandel med foder og tilbehør

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-