FRISINA INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. jan. 2008
 • CVR 31166721

Virksomheden FRISINA INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Tilst. De blev etableret i 3. januar 2008 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 287.863 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

288’ DKK

-19%

Egenkapital

9.289’ DKK

+2%

Omsætning

-

Resultat før skat

325’ DKK

-15%

Årets resultat

2023287.863 DKK
2022353.729 DKK
2021-422.965 DKK
20204.847.633 DKK
2019644.812 DKK
2018422.537 DKK
2017597.783 DKK
2016803.128 DKK
2015670.609 DKK
2014670.712 DKK
2013489.315 DKK
2012606.017 DKK

Likviditetsgrad

6.159 %

+24%
God

Afkastningsgrad

-0 %

-10%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.519’ DKK

+2%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

230’ DKK

+14%

Tilgodehavende

6.173’ DKK

-4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  185’
  -2’
  157’
  340’
  325’
  -
  325’
  -37’
  288’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.347’
  -
  -
  3.347’
  3.347’
  -
  -
  5.972’
  6’
  -
  6.173’
  9.519’
  125’
  7.266’
  122’
  -
  9.289’
  -
  9.289’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  130’
  -
  -
  -
  -
  8’
  1’
  100’
  9.519’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FRISINA INVEST ApS 03.01.2008

Adresse

Adresse Fra Til
Blomstervej 6 · DK-8381 Tilst 04.04.2024
Blomstervej 6 · DK-8381 Tilst 02.11.2020 03.04.2024
Blomstervej 6 · DK-8381 Tilst 27.10.2020 01.11.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2009
999999 Uoplyst 03.01.2008 31.12.2008

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-07-03 03.07.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 03.01.2008

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 03.07.2013

Direktører

Navn Fra Til
Jann Lund 03.01.2008

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jann Lund 03.01.2008

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FRISINA INVEST ApS

Blomstervej 6
8381 Tilst

CVR

31166721

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. januar 2008

P-nummer

1014064326

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • ANELYST GRUPPEN ApS

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jann@jannlund.dk

Telefon

22685140

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja