KUDSK INVEST ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. dec. 2007
 • CVR 31163005

Virksomheden KUDSK INVEST ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Holte. De blev etableret i 28. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -87.819 DKK, mens den i 2021 var på -77.767 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 351.838 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

352’ DKK

-67%

Egenkapital

68.649’ DKK

-10%

Omsætning

-

Resultat før skat

352’ DKK

-75%

Årets resultat

2022351.838 DKK
20211.061.926 DKK
20202.604.056 DKK
2019448.979 DKK
20181.469.817 DKK
2017110.831 DKK
201692.715 DKK
2015-3.558.857 DKK
2014963.043 DKK
2013-10.036.094 DKK
20121.038.298 DKK

Likviditetsgrad

224.079 %

-41%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

68.662’ DKK

-10%

Bruttofortjeneste

-88’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

28.010’ DKK

-41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -88’
  -
  -
  -
  -
  561’
  -121’
  -
  440’
  352’
  -
  352’
  -
  352’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  283’
  -
  283’
  -
  -
  -
  40.369’
  40.652’
  -
  -
  -
  -
  12.214’
  28.010’
  68.662’
  125’
  68.465’
  59’
  -
  68.649’
  -
  68.649’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  13’
  13’
  68.662’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KUDSK INVEST ApS 09.03.2011
15081203 INVEST ApS 28.12.2007 08.03.2011

Adresse

Adresse Fra Til
Dronninggårds Alle 45 · DK-2840 Holte 28.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.08.2016
999999 Uoplyst 01.01.2008 29.08.2016
980000 Uoplyst 28.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-02-08 08.02.2019
2012-04-26 26.04.2012 07.02.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 28.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktør Brian Kudsk. Direktøren er bemyndiget til at foretage udvidelse af anpartskapitalen indtil andet er besluttet på en generalforsamling. 26.04.2012

Direktører

Navn Fra Til
Brian Kudsk 28.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Kudsk 28.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KUDSK INVEST ApS

Dronninggårds Alle 45
2840 Holte

CVR

31163005

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. december 2007

P-nummer

1013919697

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at foretage investeringer i kunst og værdipapirer.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktør Brian Kudsk. Direktøren er bemyndiget til at foretage udvidelse af anpartskapitalen indtil andet er besluttet på en generalforsamling.

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-