J.BÜLOW HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2007
 • CVR 31159660

Virksomheden J.BÜLOW HOLDING ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 3. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 749.819 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

750’ DKK

-24%

Egenkapital

4.129’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

750’ DKK

-25%

Årets resultat

2022749.819 DKK
2021986.236 DKK
2020845.911 DKK
2019619.119 DKK
2018122.201 DKK
2017-92.531 DKK
2016-42.706 DKK
201571.984 DKK
2014-172.259 DKK
2013600 DKK
2012163.029 DKK

Likviditetsgrad

1.407 %

+941%
God

Afkastningsgrad

23 %

-6%
God

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.154’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

350’ DKK

+527%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  971’
  32’
  -
  -
  32’
  750’
  -
  750’
  0
  750’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.804’
  3.804’
  -
  -
  4’
  -
  332’
  350’
  4.154’
  126’
  1.547’
  250’
  -
  4.129’
  -
  4.129’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  -
  11’
  -
  25’
  4.154’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
J.BÜLOW HOLDING ApS 03.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Brokhøjvej 22 · DK-8740 Brædstrup 03.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 31.12.2020
999999 Uoplyst 01.01.2008 30.12.2020
980000 Uoplyst 03.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-10 10.11.2020
2007-12-03 03.12.2007 09.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 10.11.2020
125.000 DKK 03.12.2007 09.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 03.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Bülow Hartvigsen 03.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Bülow Hartvigsen 01.10.2009

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

J.BÜLOW HOLDING ApS

Brokhøjvej 22
8740 Brædstrup

CVR

31159660

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2007

P-nummer

1013884419

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Brædstrup Tømrerforretning A/S, CVR-nr. 21 77 16 86, at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber, samt investering i børsnoterede aktier og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej