BRØND HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 3. dec. 2007
 • CVR 31159652

Virksomheden BRØND HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Brædstrup. De blev etableret i 3. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 983.798 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

984’ DKK

+6%

Egenkapital

4.010’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

984’ DKK

+6%

Årets resultat

2022983.798 DKK
2021927.737 DKK
2020737.165 DKK
2019585.387 DKK
201830.235 DKK
2017-127.092 DKK
20168.073 DKK
2015-41.913 DKK
2014-253.060 DKK
2013-36.942 DKK
2012160.466 DKK

Likviditetsgrad

4.931 %

+62%
God

Afkastningsgrad

25 %

-17%
God

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.029’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

933’ DKK

+67%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  989’
  -
  -
  -
  -
  984’
  -
  984’
  -
  984’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.096’
  3.096’
  -
  -
  4’
  -
  928’
  933’
  4.029’
  126’
  1.559’
  118’
  -
  4.010’
  -
  4.010’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  -
  -
  -
  5’
  0
  19’
  4.029’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BRØND HOLDING ApS 03.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Åstruplundvej 5 · DK-8740 Brædstrup 03.12.2007

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2013
999999 Uoplyst 01.01.2008 31.12.2012
980000 Uoplyst 03.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-11-10 10.11.2020
2007-12-03 03.12.2007 09.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
126.000 DKK 10.11.2020
125.000 DKK 03.12.2007 09.11.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 03.12.2007

Direktører

Navn Fra Til
Jakob Langballe Brønd 03.12.2007

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jakob Langballe Brønd 03.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BRØND HOLDING ApS

Åstruplundvej 5
8740 Brædstrup

CVR

31159652

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

3. december 2007

P-nummer

1013884397

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier i Brædstrup Tømrerforretning A/S, CVR-nr. 21 77 16 86, samt at eje anparter/aktier i andre helt eller delvis ejede selskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

126.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej