TRINE KREBS HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. dec. 2007
 • CVR 31159601

Virksomheden TRINE KREBS HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kirke Hyllinge. De blev etableret i 19. december 2007 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.954 DKK, mens den i 2021 var på -6.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.940 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-11’ DKK

-111%

Egenkapital

136’ DKK

-33%

Omsætning

-

Resultat før skat

-11’ DKK

-111%

Årets resultat

2022-10.940 DKK
202197.436 DKK
2020-90.988 DKK
2019-33.386 DKK
201837.023 DKK
201720.340 DKK
2016306.963 DKK
2015164.964 DKK
2014188.979 DKK
2013223.098 DKK
2012346.135 DKK

Likviditetsgrad

4.052 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-3 %

+5%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

98 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

140’ DKK

-34%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

+37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

140’ DKK

+698%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -1’
  -
  -1’
  -11’
  -
  -11’
  -
  -11’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  140’
  140’
  140’
  125’
  11’
  -
  -
  136’
  -
  136’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3’
  140’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TRINE KREBS HOLDING ApS 19.12.2007

Adresse

Adresse Fra Til
Nordmarksvej 19 · DK-4070 Kirke Hyllinge 17.04.2023
Nordmarksvej 19 · DK-4070 Kirke Hyllinge 19.06.2014 16.04.2023
Borghaven 30 · DK-2500 Valby 19.12.2007 18.06.2014

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 08.01.2008
999999 Uoplyst 01.01.2008 07.01.2008
980000 Uoplyst 19.12.2007 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2014-05-31 31.05.2014

Registreret kapital

Kapital Fra Til
125.000 DKK 19.12.2007

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 06.12.2018
Selskabet tegnes af en direktør 31.05.2014 27.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Trine Krebs 06.12.2018
Trine Krebs 19.12.2007 27.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Trine Krebs 19.12.2007

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TRINE KREBS HOLDING ApS

Nordmarksvej 19
4070 Kirke Hyllinge

CVR

31159601

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. december 2007

P-nummer

1013884311

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at have kapitalinteresser og udøve finansieringsvirksomhed herunder investere i anparts- og aktieselskaber.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

125.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-